Katı, Sıvı, Gaz Atıklar Ve Geri Dönüşümleri

Geri dönüşüm logosu

Geri dönüşüm logosu

İnsanların sürekli çeşitli ihtiyaçlara gereksinim duyması, yaşam standartlarının yükselmesi ve buna bağlı olarak sanayinin gelişmesi sonucunda çevre katı, sıvı ve gaz atıklar ile kirlenmektedir. Kirlilik bitkileri, ormanları, insanları ve hayvanları tehdit eden bir konu olduğundan bazı önlemler alınıp zararları en aza indirme gereksinimleri ortaya çıkmıştır.

Katı Atıklar Nelerdir?

Naylon poşet, pet şişe, plastikler, meşrubat kutusu, cam, bitik pil, akü, hurda metaller, eski giysiler, araba lastikleri, gazete, dergi vb. atıklar katı atık olarak değerlendirilmektedir.

Katı atıkların doğada kaybolma süreleri; plastik pet şişeler 1000 yılda, plastik poşetler 10 ila 20 yılda, alüminyum meşrubat kutuları 10 ila 100 yılda, cam şişe, 4000 yılda, kağıt 2 ila 5 ayda ayrışarak yok olmaktadır.

Katı atıklar çevrede birikerek kötü görüntü, kötü koku ve hastalıklara neden olmaktadır.

Katı Atıkların Geri Dönüşümleri?

Kağıt, plastik ve cam gibi atıkların çoğu çeşitli işlemlerden geçerek geri dönüştürülebilirler.
Geri dönüşümü mümkün olan plastik malzemeler yaygınlaştırılmalıdır. Plastik, cam, karton, dergi, gazete gibi atıklar çeşitli kurum ve kuruluşların geri dönüşüm toplama merkezlerine gönderilmek üzere özel çöp konteynırlarına atılmalıdır. Bitik piller çevremizde bulunan atık pil kutularına atılmalıdır. Bitik aküler oto tamircileri ve akü satıcılarına geri iade edilmelidir. Plastik poşet yerine kağıt kâseler kullanılmalıdır.

Katı atıkların oluşturduğu bir çöp dağı.

Katı atıkların oluşturduğu bir çöp dağı.

Sıvı Atıklar Nelerdir?

Atık yağlar, kimyasal sıvılar, fabrika atık sıvıları, kanalizasyon suları, gibi atıklar sıvı atık olarak değerlendirilmektedir.

Sıvı atıklar toprağa karışarak bitki ve ağaçlara zarar verirler. Yeraltı sularına karışarak kirliliğe neden olurlar. Akarsularla göllere ve denizlere taşınarak içme suyu kaynaklarını kirletirler. Balıkların zehirlenerek ölmelerine neden olurlar. Sıvı atıkların kirletti sudan, balıktan, sebze ve meyvelerden yeyip-için insan ve hayvanların zehirlenmelerine neden olur.

Sıvı Atıkların Geri Dönüşümü:
Sıvı atıkların bir kısmı geri dönüştürülebilmektedir. Kanalizasyon (lağım) suları arıtma tesislerinde çeşitli işlemlerden geçirilerek arıtılır ve tekrar şebeke suyuna verilir. Kanalizasyon ağına bağlı olmayan yerleşim yerleri veya arıtma tesisi olmayan bir kanalizasyon ağı yeraltı sularını, denizleri ve akarsuların kirlenmesine neden olmaktadır. Sıvı yağ atıkları geri dönüştürülemeyen atıklardandır ve toprağa karışması son derece zararlıdır. Yağ atıkları çöp kutularına atılmamalı, kanalizasyon ağına dökülmemelidir. Cam veya pet ambalajlarda biriktirilerek atık yağ toplama merkezlerine verilmelidir. Kimyasal atıklar çoğunluğunun geri dönüşümü mümkün değildir. Fabrika atık sıvıları kanalizasyon, toprak ve nehirlere dökülmemelidir. Kimyasal atıklar toprağa, kanalizasyona ve çöpe atılmalıdır. Devletin yetkilendirildiği kimyasal atık toplama merkezlerine verilerek çok uzun yıllar koruma altına alınmalıdır.

Fabrika atıkları nedeniyle kirlenen Engene Nehri

Fabrika atıkları nedeniyle kirlenen Engene Nehri

Gaz Atıklar Nelerdir?
Fosil yakıtlar (petrol, kömür, lpg), egzoz gazları, orman yangınları, kimyasal yangınlar ve nükleer santraller hava kirliliğine neden olan zehirli gazlar yaymaktadırlar.

Gaz atıklar hava kirliğine neden olarak başta kanser ve bronşit gibi hastalıklara neden olmaktadır. Gazlar sera etkisine neden olarak küresel ısınmaya neden olur. Asit yağmurlarına neden olarak ormanların ve bitki örtüsünün yok olmasına neden olmaktadır.

Gazların Geri Dönüşüm?

Zararlı gazların geri dönüşümü hiç yoktur. Ancak bazı önlemlerle bu kirliği en aza indirgemek mümkün.
Fabrika bacalarına filtre takılmalıdır, kalorisi düşük ağaç kömürü yerine, kalorisi yüksek taş kömürleri kullanılmalıdır. Yakıt olarak mümkün olduğunda petrol ve kömür yerine doğalgaz kullanılmalıdır. Rüzgar, güneş enerjisi kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. Nükleer ve kimyasal enerjili santraller yerine hidroelektrik santralleri kullanılmalıdır. Orman yangınlarıyla mücadele artırılmalı, yeni ormanlık alanlar oluşturulmalıdır.

Bu yazı bilmekvar.com‘a aittir. Hatalı veya eksik bir bilgi olduğunu düşünüyorsanız editor@bilmekvar.com e-posta adresinden bize bildirebilirsiniz.

Geri Dönüşümle İlgili Bir Animasyon:10 Yorum Var - Katı, Sıvı, Gaz Atıklar Ve Geri Dönüşümleri

Yorum Yazabilirsiniz

  

  


web sites