Kira Stopajı Hesaplaması Nasıl Yapılır? 2015

Stopaj Nedir?
Kısaca kaynağında kesilen verginin adıdır. Gelir ve kurumlar vergisine tabi kazançlarla ilişkili hasılatın, ilgili adına kaynakta kesilerek ilgilinin adına vergi dairesine yatırılan vergidir. Stopaj vergisinin kapsamı çok geniştir. Ücretli, serbest meslek sahibi ve gayrimenkul sahipleri gibi daha bir çok alanda elde edilen gelirlere uygulanmaktadır.

Kiralarda Stopaj Uygulaması:
Gerçek veya tüzel kişile ait taşınmazların iş yeri olarak kiraya verilmesi durumunda kiracı ödediği brüt kira tutarı üzerinden kesinti yaparak, kiraya verenin yerine stopaj vergisi ödemesi gerekir.

Kira Stopaj Oranı Nedir?
Kiralarda stopaj oranı 01.01.2007 tarihinden itibaren %20 olarak düzenlenmiştir.

Stopaj vergisi brüt ücret üzerinden hesaplanacağından, önce net ücreti brüt ücrete çevirmek gerekir.

Netten brüte ulaşma: Net kira / 0,80 = Brüt kira  (bununda %20 si stopaj vergisi)
Brütten nete ulaşma: Brüt kira x 0,80 = Net kira

Örnek olarak; 2012 yılında kiraladığımız bir iş yeri için aylık 700 TL net kira ödüyoruz.

Kira net ise stopajını hesaplamak için brüte çevirmemiz gerekiyor.
700 TL net kiranın brütü: 700 / 0,80 = 875 TL’dir.
Bunun stopajı da %20: 875 x 20/100 175 TL’dir.

Muhtasar beyanname düzenlenirken beyannameye brüt kira tutarı yazılır,
Stopaj kısmınada; brüt kira x 20/100 = stopaj formülü kullanılarak hesaplanan stopaj yazılır.

Bu yazı bilmekvar.com‘a aittir. Hatalı veya eksik bir bilgi olduğunu düşünüyorsanız editor@bilmekvar.com e-posta adresinden bize ulaşabilirsiniz.

UzmanTV


3 Yorum Var - Kira Stopajı Hesaplaması Nasıl Yapılır? 2015

Yorum Yazabilirsiniz

  

  


web sites